فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۸ مطلب با موضوع «بشقاب خوشنویسی میناکاری» ثبت شده است

کد کالا: M16
بشقاب "چهار قل" میناکاری؛
چهار سوره از قرآن کریم؛
قطر بشقاب: 35 سانتی متر؛
قیمت: 155،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۴:۲۹
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M15
بشقاب "خوشنویسی" میناکاری؛
قطر بشقاب: 20 سانتی متر؛
 قیمت: 55000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۶ ، ۲۲:۳۷
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M4
بشقاب "خوشنویسی" میناکاری؛
قطر بشقاب: 25 سانتی متر؛
 قیمت: 70000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۴۱
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M10
بشقاب "وان یکاد" میناکاری؛
قطر بشقاب: 30 سانتی متر؛
قیمت: 100،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M9
بشقاب "وان یکاد" میناکاری؛
قطر بشقاب: 30 سانتی متر؛
قیمت: 100،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۷
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M8
بشقاب "وان یکاد" میناکاری؛
قطر بشقاب: 30 سانتی متر؛
قیمت: 100،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۶
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M7
بشقاب "وان یکاد" میناکاری؛
قطر بشقاب: 30 سانتی متر؛
قیمت: 100،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M5
بشقاب "وان یکاد" میناکاری؛
قطر بشقاب: 30 سانتی متر؛
قیمت: 100،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۲ آبان ۹۶ ، ۱۹:۰۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان