فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۲۱ مطلب با موضوع «جعبه جواهرات خاتم» ثبت شده است

کد کالا: A31
جعبه جواهرات کوچک 8×11؛
طرح گل و مرغ؛

-------------------------------------------------

کد کالا: A32
جعبه جواهرات کوچک 8×11؛
طرح اسب و شکار؛

-------------------------------------------------

ابعاد: 6×8×11؛
قیمت: 18000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۳۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A38
جعبه جواهرات مربعی 10×10؛
مناسب برای النگو؛
طرح تذهیب؛
ابعاد 10×10×6؛
 قیمت: 20000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۳۲
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: A37
جعبه جواهرات مربعی 10×10؛
مناسب برای النگو؛
طرح اسب و شکار؛
ابعاد 10×10×6؛
 قیمت: 20000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۳۱
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A32
جعبه جواهرات کوچک 8×11؛
طرح اسب و شکار؛
ابعاد: 6×8×11؛
 قیمت: 18000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ فروردين ۹۷ ، ۲۳:۳۰
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A84
جعبه جواهرات بزرگ خاتم؛
طرح گل و مرغ؛
ابعاد: 22×14 سانتی متر؛
 قیمت: 95000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۴۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

       

کد کالا: A83
جعبه جواهرات بزرگ خاتم؛
طرح تذهیب؛
ابعاد: 22×14 سانتی متر؛
قیمت: 95000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۴۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

        

کد کالا: A82
جعبه جواهرات بزرگ تمام خاتم؛
ابعاد: 22×14 سانتی متر؛
قیمت: 82000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۴۳
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: A12
جعبه جواهرات یا جعبه کارد و چنگال میوه خوری؛
طرح تذهیب؛
ابعاد 22×11×5؛
 قیمت:  49000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۴۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

       

 کد کالا: A13
جعبه جواهرات بزرگ یا جعبه کارد و چنگال میوه خوری؛
طرح گل و مرغ؛
ابعاد 22×11×5؛
قیمت: 38000تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۴۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A45
جعبه مستطیلی کشویی(کبریتی)؛
مناسب برای انگشتر و حلقه ازدواج؛
در طرح های متفاوت؛
قیمت: 25000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۴۳
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان