فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۵ مطلب با موضوع «سرمه دان چوبی» ثبت شده است

کد کالا: C5
سرمه دان چوبی بزرگ طرح مینیاتور؛
 قیمت:  17000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۱۱
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: C4
سرمه دان چوبی بزرگ طرح مینا؛
قیمت:  14000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۱۰
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: C3
سرمه دان چوبی کوچک طرح مینا؛
قیمت:  10000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۰۷
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: C2
سرمه دان چوبی خاتم کاری شده؛
قیمت:  7500 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۰۳
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: C1
سرمه دان چوبی ساده؛
قیمت:  3000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ آبان ۹۶ ، ۲۰:۰۲
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان