فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱ مطلب با موضوع «قلمدان خاتم» ثبت شده است

 

شکل شماره 1

کد کالا: A85
قلمدان تمام خاتم؛
قیمت: 65000 تومان.

شکل شماره 2

کد کالا: A86
قلمدان خاتم،

طرح اسب و شکار و تذهیب؛
قیمت: 53000 تومان.

شکل شماره 4

کد کالا: A87
قلمدان تمام خاتم؛
قیمت: 55000 تومان.

شکل شماره 5

کد کالا: A88
قلمدان خاتم،

طرح تذهیب؛
 قیمت: 55000 تومان.

شکل شماره 6

کد کالا: A89
#قلمدان خاتم طرح چوگان؛
 قیمت: 60000 تومان.

 

 

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۲۱:۲۹
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان