فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱۲ مطلب با موضوع «مجموعه لوازم اداری خاتم» ثبت شده است

کد کالا: A62
پرچم رومیزی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

--------------------------------------------------

کد کالا: A61
جاکاغذی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

--------------------------------------------------

کد کالا: A66
جاچسبی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛

قیمت:  60000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۰۴
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 

            

کد کالا: A62
پرچم رومیزی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۲:۰۱
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A60
جاخودکاری استوانه ای خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
 قیمت:  48000 تومان.

--------------------------------------------------------

کد کالا: A61
جاکاغذی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۵۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A61
جاکاغذی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۵۶
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A60
جاخودکاری استوانه ای خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
 قیمت:  48000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۵۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A66
جاچسبی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛

قیمت:  60000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: A70
جاخودکاری تمام خاتم؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 100,000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۶
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A63
جاخودکاری خاتم؛
طرح تذهیب؛
کیفیت خوب؛
 قیمت: 120,000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A65
جاخودکاری خاتم؛
طرح تذهیب؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 120,000 
تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۴
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A44
خودکار خاتم کاری شده؛
مدل خودکار بیک؛
قیمت: 6000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۲۳:۵۳
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان