فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱۰ مطلب با موضوع «پروانه میناکاری» ثبت شده است

         

 

          

 

 انواع پروانه میناکاری قاب شده در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛

قیمت قاب: از 14,000 تا 20,000 تومان؛

قیمت کل: قیمت پروانه + قیمت قاب.

کد کالا: P9
پروانه میناکاری طرح گل باز جهت سفارش در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛

قیمت سایز کوچک: 30,000 تومان؛

قیمت سایز متوسط: 40,000 تومان؛

قیمت سایز بزرگ: 50,000 تومان؛

کد کالا: P8
پروانه میناکاری رنگ آناناسی جهت سفارش در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛

قیمت سایز کوچک: 27000 تومان؛

قیمت سایز متوسط: 37000 تومان؛

قیمت سایز بزرگ: 47000 تومان؛

کد کالا: P7
پروانه میناکاری جهت سفارش در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛

قیمت سایز کوچک: 27000 تومان؛

قیمت سایز متوسط: 37000 تومان؛

قیمت سایز بزرگ: 47000 تومان؛

کد کالا: P6
سری پروانه میناکاری در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
قیمت: 111,000 تومان.

        

کد کالا: P5
سری پروانه میناکاری در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
قیمت: 111,000 تومان.

کد کالا: P4
پروانه میناکاری سایز بزرگ؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
اندازه پروانه را با اندازه اسکناس زیر آن مقایسه کنید.
 قیمت: 47000 تومان.

کد کالا: P3
پروانه میناکاری سایز متوسط؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
اندازه پروانه را با اندازه اسکناس زیر آن مقایسه کنید.
 قیمت: 37000 تومان.

کد کالا: P2
پروانه میناکاری سایز کوچک؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
اندازه پروانه را با اندازه اسکناس زیر آن مقایسه کنید.

تصویر با فلاش دوربین است.
قیمت: 27000 تومان.

کد کالا: P1
پروانه میناکاری سایز کوچک؛
طرح دور بال: گل باز؛
 قیمت: هر عدد 27000 تومان.