فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱۵ مطلب با موضوع «کنده کاری روی مس» ثبت شده است

کد کالا: H16
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح لیلی و مجنون؛
ابعاد سینی: 40×60 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 850،000 تومان.

کد کالا: H15
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 30 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 200،000 تومان.

 کد کالا: H14
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 25 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛

کد کالا: H13
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 40 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 850،000 تومان.

 کد کالا: H12
هنر کنده کاری روی مس؛
بشقاب 25 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 180،000 تومان.

کد کالا: H11
هنر #کنده کاری روی مس؛
کاسه 35 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 1,500,000تومان.

 کد کالا: H10
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 30 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 450،000 تومان.

کد کالا: H9
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر بشقاب: 25 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
 قیمت: 150،000 تومان.

کد کالا: H8
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح پرداز؛
قطر سینی: 40 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 900،000 تومان.

کد کالا: H7
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح پرداز؛
قطر بشقاب: 16 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 100،000 تومان.