فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۲ مطلب با موضوع «گلدان میناکاری» ثبت شده است

           

کد کالا: M12
گلدان 17 سانتی متر میناکاری؛

(اندازه گلدان را با توجه به اندازه خودکار و با توجه به تصویر، بسنجید.)

(اندازه گلدان را با توجه به اندازه کف دست یک شخص بالغ و با توجه به تصویر، بسنجید.)

قیمت: 65،000 تومان.

         

کد کالا: M11
گلدان 17 سانتی متر میناکاری؛
(اندازه گلدان را با توجه به اندازه خودکار و با توجه به تصویر، بسنجید.)

(اندازه گلدان را با توجه به اندازه کف دست یک شخص بالغ و با توجه به تصویر، بسنجید.)
قیمت: 65،000 تومان.