فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بشقاب» ثبت شده است

کد کالا: M6
ساعت چوبی با بشقاب میناکاری؛
قطر بشقاب: 20 سانتی متر؛
قیمت: 105000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۴:۵۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M16
بشقاب "چهار قل" میناکاری؛
چهار سوره از قرآن کریم؛
قطر بشقاب: 35 سانتی متر؛
قیمت: 155،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۸ دی ۹۶ ، ۱۴:۲۹
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M15
بشقاب "خوشنویسی" میناکاری؛
قطر بشقاب: 20 سانتی متر؛
 قیمت: 55000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۶ ، ۲۲:۳۷
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M14
بشقاب گل دار میناکاری؛
قطر بشقاب: 35 سانتی متر؛
قیمت: 155،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۶ ، ۲۲:۳۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M13
بشقاب گل دار میناکاری؛
قطر بشقاب: 35 سانتی متر؛
قیمت: 155،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ دی ۹۶ ، ۲۲:۳۴
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: H12
هنر کنده کاری روی مس؛
بشقاب 25 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 180،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آذر ۹۶ ، ۲۱:۰۰
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M4
بشقاب "خوشنویسی" میناکاری؛
قطر بشقاب: 25 سانتی متر؛
 قیمت: 70000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۴۱
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M10
بشقاب "وان یکاد" میناکاری؛
قطر بشقاب: 30 سانتی متر؛
قیمت: 100،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M9
بشقاب "وان یکاد" میناکاری؛
قطر بشقاب: 30 سانتی متر؛
قیمت: 100،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۷
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: M8
بشقاب "وان یکاد" میناکاری؛
قطر بشقاب: 30 سانتی متر؛
قیمت: 100،000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ آبان ۹۶ ، ۲۰:۳۶
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان