فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «جاخودکاری» ثبت شده است

کد کالا: A60
جاخودکاری استوانه ای خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
 قیمت:  48000 تومان.

--------------------------------------------------------

کد کالا: A61
جاکاغذی خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
قیمت:  48000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۵۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A60
جاخودکاری استوانه ای خاتم کاری شده؛
کیفیت خوب؛
 قیمت:  48000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ ارديبهشت ۹۷ ، ۲۱:۵۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: A70
جاخودکاری تمام خاتم؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 100,000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۶
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A63
جاخودکاری خاتم؛
طرح تذهیب؛
کیفیت خوب؛
 قیمت: 120,000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A65
جاخودکاری خاتم؛
طرح تذهیب؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 120,000 
تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۴
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان