فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دستمال کاغذی» ثبت شده است

کد کالا: A72
جعبه قاشق و چنگال خاتم؛

طرح گل و مرغ؛
کیفیت عالی؛
 قیمت: 165000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۶:۵۴
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A71
جعبه دستمال کاغذی خاتم؛

طرح گل و مرغ؛
کیفیت عالی؛
قیمت: 165000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۶:۵۳
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: A11
جعبه دستمال کاغذی تمام خاتم؛
کیفیت خوب؛
 قیمت: 45000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۶:۳۴
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 

کد کالا: A35
سری سطل و جعبه دستمال کاغذی خاتم؛
طرح گل و مرغ؛
قیمت: 145000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۶:۳۰
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: A34
سری سطل، جعبه دستمال کاغذی و جاقاشقی خاتم؛
طرح گل و مرغ؛
قیمت: 235000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۶:۲۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

 کد کالا: A26
جعبه دستمال کاغذی تمام خاتم؛
کیفیت خوب؛
 قیمت: 110000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۶:۱۱
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

      

کد کالا: A36
جعبه دستمال کاغذی تمام خاتم؛
کیفیت عالی؛
 قیمت: 155000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۵:۵۲
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A24
جعبه دستمال کاغذی خاتم پروارو؛

طرح گل و مرغ؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 52000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۵:۴۸
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

کد کالا: A25
جعبه دستمال کاغذی خاتم؛

طرح گل و مرغ؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 45000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۵:۴۵
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

        

کد کالا: A1
جعبه دستمال کاغذی خاتم؛

طرح اسب و شکار؛
کیفیت خوب؛
قیمت: 45000 تومان.

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۸ آبان ۹۶ ، ۱۵:۴۱
فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان