فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۷ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سینی» ثبت شده است

کد کالا: H16
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح لیلی و مجنون؛
ابعاد سینی: 40×60 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 850،000 تومان.

کد کالا: H15
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 30 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 200،000 تومان.

 کد کالا: H14
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 25 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛

کد کالا: H13
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 40 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 850،000 تومان.

 کد کالا: H10
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 30 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 450،000 تومان.

کد کالا: H8
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح پرداز؛
قطر سینی: 40 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 900،000 تومان.

کد کالا: H1
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح ونوس؛
قطر سینی: 40 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 800،000 تومان.