فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مس» ثبت شده است

کد کالا: H16
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح لیلی و مجنون؛
ابعاد سینی: 40×60 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 850،000 تومان.

کد کالا: H15
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 30 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 200،000 تومان.

 کد کالا: H14
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 25 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛

کد کالا: H13
هنر کنده کاری روی مس؛
طرح گل و مرغ؛
قطر سینی: 40 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 850،000 تومان.

 کد کالا: H12
هنر کنده کاری روی مس؛
بشقاب 25 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 180،000 تومان.

کد کالا: H11
هنر #کنده کاری روی مس؛
کاسه 35 سانتی متر؛
کار تک و اعلاء؛
قیمت: 1,500,000تومان.

کد کالا: A81
قندان مسی پایه دار خاتم کاری شده؛
 قیمت: 145000 تومان.

      

کد کالا: A80
قندان مسی خاتم کاری شده؛
قیمت: 90000  تومان.

 کد کالا: A54
قندان مسی خاتم کاری شده؛
قیمت: 130000  تومان.

کد کالا: A51
قندان مسی خاتم کاری شده؛
قیمت: 100000  تومان.