فروشگاه صنایع دستی هنر اصفهان

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «گل باز» ثبت شده است

کد کالا: P7
پروانه میناکاری طرح گل باز جهت سفارش در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛

قیمت سایز کوچک: 25000 تومان؛

قیمت سایز متوسط: 35000 تومان؛

قیمت سایز بزرگ: 45000 تومان؛

کد کالا: P6
پروانه میناکاری رنگ آناناسی جهت سفارش در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛

قیمت سایز کوچک: 25000 تومان؛

قیمت سایز متوسط: 35000 تومان؛

قیمت سایز بزرگ: 45000 تومان؛

کد کالا: P5
پروانه میناکاری جهت سفارش در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛

قیمت سایز کوچک: 25000 تومان؛

قیمت سایز متوسط: 35000 تومان؛

قیمت سایز بزرگ: 45000 تومان؛

کد کالا: P13
سری پروانه میناکاری در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
قیمت: 100,000 تومان.

        

کد کالا: P12
سری پروانه میناکاری در سه سایز کوچک، متوسط و بزرگ؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
قیمت: 100,000 تومان.

کد کالا: P4
پروانه میناکاری سایز بزرگ؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
اندازه پروانه را با اندازه اسکناس زیر آن مقایسه کنید.
 قیمت: 45000 تومان.

کد کالا: P3
پروانه میناکاری سایز متوسط؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
اندازه پروانه را با اندازه اسکناس زیر آن مقایسه کنید.
 قیمت: 35000 تومان.

کد کالا: P2
پروانه میناکاری سایز کوچک؛
طرح دور بال: اسلیمی و گل باز؛
اندازه پروانه را با اندازه اسکناس زیر آن مقایسه کنید.

تصویر با فلاش دوربین است.
قیمت: 25000 تومان.

کد کالا: P1
پروانه میناکاری سایز کوچک؛
طرح دور بال: گل باز؛
 قیمت: هر عدد 25000 تومان.